Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

JAVNI POZIV ZA IZBOR ZVANIČNIH SUVENIRA TURISTIČKE ORGANIZACIJE HERCEG NOVI

Turistička organizacija Herceg Novi objavila je Javni poziv za izradu idejnog rješenja turističkog suvenira Herceg Novog. Pozivaju sve zainteresovane da predlaganjem originalnih idejnih rješenjima doprinesu obogaćivanju turističke ponude grada.


Polazeći od pretpostavke da suvenir predstavlja  odraz tradicije, kulture, istorijske i materijalne baštine opštine Herceg Novi, a istovremeno je i dio  savremenih karakteristika grada u cilju turističke promocije, poželjno je da inspiracija za idejno rješenje bude neka od ambijentalnih cjelina ili kulturno-istorijskih spomenika koji su simboli našeg grada (poput novskih tvrđava, skala, ulaska u zaliv Boke kotorske, Sahat kule). 

Potrebno je da suvenir na ambalaži ima specifikaciju (materijal od kojeg je izrađen)  i kratak opis (šta predstavlja dati suvenir) , na našem  i engleskom jeziku.
Poželjni materijali su: keramika, kamen, metal, drvo, tekstil, koža, papir, staklo.

Na konkursu mogu učestvovati pravna i fizička lica, osim onih koja su direktno uključena u organizovanje i lica koja su u najbližem srodstvu sa njima ili koja poslovno sarađuju sa njima u vrijeme trajanja Javnog poziva.

Idejno rješenje  mora biti originalno i u saglasnosti sa temom.  Javni poziv traje 20 dana od dana objavljivanja, a nepotpune i nablagovremene prijave neće se razmatrati.

Zainteresovani svoje prijave treba da dostave na adresu Turističke organizacije Herceg Novi: Jova Dabovića 12, 85340 Herceg Novi, sa naznakom „Konkurs za suvenir". 
Potrebno je da bude priložen jedan primjerak suvenira u originalnoj veličini i dvije koverte – jedna sa ličnim podacima autora (ime i prezime, šifra, JMBG autora, kontakti ‐  adresa, broj telefona, e‐mail), sa naznakom „Ne otvarati prije", i druga sa opisom dostavljenog rada (tehnika,materijal i dr).

Svi radovi se predaju pod posebnom šifrom. Radovi koji nijesu označeni šifrom neće biti razmatrani. 

Odluku o izboru suvenira i nagradama donijeće stručna Komisija, a rezultati će biti dostavljeni svim učesnicima u roku od 20 dana od dana donošenja odluke.
Komisija će izvršiti odabir radova uzimajući u obzir:  umjetničku vrjednost i originalnost, kvalitet umjetničkog koncepta, prepoznatljivu siboliku, tradiciju, tehničku izvodljivost, praktičnost i primjenljivost u svakodevnoj upotrebi, kao i ekonomsku pristupačnost.

Nagrađeni autori se odriču vlasničkih prava u korist Turističke organizacije Herceg Novi.

Nenagrađena rješenja se vraćaju u roku od 10 dana.

Nagrade za autore biće novčane – za najbolje rješenje 500 eura, za drugo mjesto 300 eura, a treće 200 eura.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona: +382 31 350 820.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

• Privacy Policy
• Terms & Conditions of Use
Back to top