Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Tvrđava Španjola na listi kulturnih dobara koje treba valorizovati

Ministarstvo održivog razvoja i turizma nedavno je potpisalo Ugovor o savjetodavnim uslugama sa kompanijom Paradores de Turismo radi razmjene znanja i iskustava, kao i pronalaženja modela za valorizaciju i revitalizaciju kulturnih dobara kroz turističku ponudu u Crnoj Gori.


U saradnji sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara, odabrano je osam objekata u našoj zemlji: utvrđenja Žabljak Crnojevića, Besac,  Grmožur, Stari grad Bar, tvrđave Kosmač, Goražda, Španjola i Gradski bedemi – ostaci Onogošta. Za njih će kompanija Paradores sačiniti analizu mogućnosti valorizacije i revitalizacije.
– Resorne institucije u Crnoj Gori očekuje ozbiljan rad na adekvatnoj valorizaciji kulturnih dobara, te su velika očekivanja od ugovora potpisanog sa kompanijom Paradores de turismo, zaključeno je na sastanku ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića sa predstavnicima ove kompanije – direktorom Paradores hotela u Granadi i direktorom za razvoj proizvoda Huan Karlos Galvezom, te direktorkom za razvoj kvaliteta kompanije Laurom Arias Kubriom.
Crnogorska kulturna baština predstvlja ogroman potencijal, ali značajan broj objekata, koji spadaju u kulturna dobra od nacionalnog i međunarodnog značaja, nijesu adekvatno valorizovani i stavljeni u funkciju. Stoga je naglašeno da je revitalizacija u funkciji razvoja turizma i sa punim očuvanjem vrijednosti ovih objekata, jedan je od prioriteta Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva kulture i Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
U  toku ove nedjelje, predstavnici Paradores de Turismo obići će sve lokacije kako bi se prikupio dodatni materijal i izvršila selekcija kulturnih dobara za koja će se izraditi analiza.
Prema izvještaju Svjetskog savjeta za putovanja i turizam 37 posto svih turista usmjerava svoja interesovanja u pravcu kulturnog turizma i tu je zabilježen godišnji rast od 15%. Zato će ove godine u resornom Ministarstvu izraditi studiju koja se odnosi na turizam, sa posebnim dijelom na zaštitu kulturne baštine.
Inače,  "Paradores de Turismo” je osnovana 1928. godine i upravlja sa 94 hotela (6.000 soba) koji se u najvećem broju nalaze u objektima koji su zaštićena kulturna dobra. Hoteli se nalaze u okviru 9 nacionalnih parkova, 9 nacionalnih rezervata i 12 World Heritage gradova (15 dvoraca, 14 manastrira, 12 palata i 6 jedinstvenih istorijskih objekata). Osnovni cili djelovanja kompanije je podizanje nivoa dostupnosti i razvijenosti unutrašnjih zona koje nijesu karakteristične turističke destinacije.

Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

• Privacy Policy
• Terms & Conditions of Use
Back to top