Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Orjen je idealno stanište za ptice

Orjen su ovih dana posjetili predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Darko Saveljić i Marija Stanišić, odnosno Dragan Jovanović, ekspert za prekograničnu saradnju, dok je u ulozi domaćina bio Željko Starčević, član PK „Subra“ koji je i partner u projektu .Osim  upoznavanja  stanja na terenu cilj posjete je bio i planiranje narednih koraka u realizaciji prekograničnog projekta „Posmatranje ptica i eko-turizam na južnom Jadranu" (BETSA).

Grupa je obišla više rubnih lokacija Orjena: Đevojačke grede, Šilobod, dvije destinacije iznad sela Kruševice, napušteni katun Poljice, a potom su se upoznali sa djelatnošću porodice Tripković u oblasti eko-turizma.

Marija Stanišić, diplomirani biolog, trenutno angažovana na poslovima projektnog koordinatora,  razmatrala je na terenu mogućnosti povezivanja posmatranja ptica sa ostalim vidivima eko-turizma. Projekat predviđa da u hercegnovskom zaleđu dobijemo i nekoliko uređenih vidikovaca sa klupama, a jedna od lokacija su upravo Đevojačke grede koje objedinjuje  mogućnost posmatranja ptica, sa zanimljivom istorijskom pričom i atraktivnim vidicima na ulaz u Boku.

Mada su vidikovci u okolini Kamenog i ovog puta prepoznati kao značajne tačke za posmatranje migracija ptica, najveće interesovanje izazvale su orjenske bukove šume, kao visoko vrijedno stanište brojnih ptičijih vrsta.

I ovog puta ornitolog Darko Saveljić je registrovao veći broj ptičijih vrsta, među kojima veoma ugroženi suri orao i tri vrste djetlića. Saveljić je godinama angažovan na istraživanju ornitofaune Crne Gore, prvo u Zavodu za zaštitu prirode, a potom i Agenciji za zaštitu životne sredine. On ističe da je prisustvo djetlića dobar indikator velike očuvanosti šume, jer se radi o krovnoj vrsti, koja zahtijeva očuvan ekosistem. Orjen je inače idealno stanište za ptice jer ima stare listopadne šume sa puno mrtvih stabala, koja predstavljaju zdrav ekosistem planinskih područja.

Saveljić  je  kao doprinos CZIP-a naporima Agencije za razvoj i zaštitu Orjena  ponudio da objavi  naučni rad o pticama Orjena, što će nesporno biti  veliki doprinos obogaćivanju fonda egzaktnih podataka o stanju ornitofaune na ovom području, informisao je    načelnik Sekcije za markacije i vodičku službu PK „Subra" Željko Starčević .         Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

• Privacy Policy
• Terms & Conditions of Use
Back to top