Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Saopštenje Turističke organizacije Herceg Novi o otvaranju turističko informativnih biroa

Turistička organizacija Herceg Novi objavljuje informaciju da su od danas počeli sa radom Turističko informativni biroi (TIB-ovi) i to na sljedećim lokacijama u Herceg Novom: • u Igalu – preko puta TC “Galeb”, • na Škveru – Šetalište Pet Danica preko puta plaže “Boka”, • u Meljinama – iznad kružnog toka i • u Kamenarima – 500 m prije trajekta kod autobuskog stajališta.
Radno vrijeme turističko informativnih biroa je pon-sub 08 - 20 h.

Osim pružnja informacija gostima grada, shodno važećim propisima u Crnoj Gori, u Turističko informativnim biroima od danas se vrši prijava boravka turista.

Podsjećanja radi, navodimo proceduru prijave boravka:

Prema važećim propisima u Crnoj Gori, svi strani državljani, kao i crnogorski državljani sa mjestom prebivališta van teritorije Crne Gore, su dužni da se prijave u roku od 24 sata nakon ulaska u zemlju. Prijavu boravka vrši davalac smještaja. Ukoliko navedena lica ne borave u turističkim smještajnim objektima dužni su sami izvršiti prijavu. 
Prilikom prijave boravka potrebno je priložiti:

• Podatke o stanodavcu:

o ime, prezime, jmbg, adresa i broj telefona, kao i lični dokument
o list nepokretnosti ili rješenje o izdavanju smještaja

• Podatke o gostu:

o Pasoš ili drugi dokument sa kojim je gost PREŠAO GRANIČNI PRELAZ
o Period boravka na teritoriji Opštine Herceg Novi

Boravišna taksa iznosi 0,50 € po danu za period do 15.juna, a od 15. juna – 15. Septembra 2015. godine, boravišna taksa iznosi 0,70€ po danu po osobi.

Davalac smještaja je dužan uplatiti boravišnu taksu na žiro račun:  530–9063205-80 i prilikom prijave boravka dostaviti ovjereni prepis naloga.
U suprotnom neće biti moguće izvršiti prijavu boravka.


Boravišnu taksu ne plaćaju:
• djeca do 12 godina starosti;
• lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu;lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana;
• lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.);
• lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije;
• učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i
• fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija;
• strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa;
• strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti.

Izvor: Turistička organizacija Herceg Novi
Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

• Privacy Policy
• Terms & Conditions of Use
Back to top