Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Vodakom počeo kampanju „Čisto more, naše more“

Vodacom doo Tivat, preduzeće koje se bavi pružanjem usluga opštinama sa Primorja i njihovim lokalnim, vodovodnim preduzećima tokom pripreme i realizacije investicionih projekata u oblasti vodosnabdijevanja I odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju, svake godine nizom aktivnosti obilježava Dan voda, 22. mart. Ovogodišnje obilježavanje Dana voda Vodacom će posvetiti temi uticaja otpadnih voda na čistoću mora. Aktivnosti na obilježavanju ovoga dana su počele, trajaće do 22. marta I imaće formu ekološke kampanje čiji je cilj da, sa jedne strane, utiče na podizanje svijesti o značaju sistemskog rješavanja problema otpadnih voda na crnogorskom Primorju, u cilju očuvanja ekosistema priobalja i održivog razvoja Primorja, a, sa druge, da kroz aktivnosti utiče na podizanje ekološke svijesti o važnosti ličnog doprinosa u očuvanju čistoće mora.Iz Vodakoma mlade pozivaju da fotografišu ili snimaju More i prikažu njegove lijepe i ružne stvari a najuspješnije radove Vodakom će nagraditi. Komunalne otpadne vode su glavni izvor zagađenja mora. Napori da se sistem sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda unaprijedi su u toku, a značajan napredak je postignut poboljšanjem kanalizacione mreže. Do sada, u Budvi je izgrađen pogon za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), u toku je izgradnja u Herceg Novom kao i u Kotoru i Tivtu, dok su u Baru u toku pripreme za izgradnju. Cilj Vodacoma je da se do 2020. godine stepen povezanosti stanovništva na kanalizacione sisteme poveća na 85% i da se u svim opštinama izgrade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Koristi od ovako rješenog sistema upravljanja otpadnim vodama su višestruke: čisto primorje, čista životna sredina, ispravna pitka voda, poboljšanje kvaliteta života stanovništva, zdravlja, turističke ponude, eliminacija neugodnih mirisa i septičkih jama, očuvanje morske flore I faune, čisto i zdravo more, zdraviji ekosistem u priobalnom kopnenom pojasu. Eko sistem našeg Primorja, o čemu govore brojne studije, na određenim tačkama ima visok procenat zagađenja i oštećenja. Jedan od indikatora njegovog zagađenja je i povlačenje morske trave, POSIDONIE OCEANICE, koja je zadnjih decenija ovdje i na Mediteranu postala ugrožena biljna vrsta. Livade posidonie, koja raste samo tamo gdje je more čisto, predstavljaju pluća mora. Jedan metar kvadratni livade posidonie proizvede dnevno do 14 litara kiseonika, bez kojeg more ne bi moglo da obnavlja svoj živi svijet. Upravo iz tih razloga ovogodišnja kampanje Vodacoma za Dan voda je u svom logou prikazala posidoniju u čistom okruženju, simbolično uokvirenu pojasom za spasavanje. Slogan kampanje za Dan voda glasi: Čisto more, naše more!

Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

• Privacy Policy
• Terms & Conditions of Use
Back to top