Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

U dvorani Park otvorena izložba idejno arhitektonskih rješenja panoramskog lifta

Sinoć je u foajeu dvorane Park otvorena izložba radova pristiglih na javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja pješačke komunikacije-panoramskog lifta od Šetališta pet Danica do dvorane Park u Herceg-Novom. Izložbu, čiju postavku čini 16 radova, je organizovala Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog koja je u saardnji sa Opštinom i privatnim investitorom Veselinom Paspalјem raspisala javni konkurs za idejno rješenje.


 
Predsjednica žirija arhitekta Snežana Dulović je otvarajući  izložbu istakla da je lokacija na kojoj se budući lift predviđa izuzetno važna i osjetlјiva jer se nalazi u najstarijem djelu obale Herceg-Novog u neposrednoj blizini tvrđave Forte Mare i čuvenog Škvera. Buduća struktura lifta bitno će uticati na tradicionalnu siluetu grada, pa je rješenje koje će biti realizovano od posebne važnosti u smislu tolerantnosti i unapređenja vrijednosti lokacije. Istovremeno ono ne bi smjelo da  predstavlјa povod otpora šire društvene zajednice prema promjeni rekla je arhitekta Dulović i ocjenila da  pispjeli radovi ipak stvaraju uslove da se gradska obala  dogradi na kvalitetan način. Izdvojila su se dva glavna koncepta - vertikalna struktura i struktura koja se prilagođava padini koju savlađuje. Žiri se opredjelio za drugi koncept uvjeren da će se na taj način optimalno očuvati silueta padine.

- Pohvalјeni i izdvojeni radovi predstavlјaju rafinirana rješenja prefinjenog arhitektonskog izraza. rekla je Dulović.

- Većina od 16 radova su vrijedan doprinos naporu da se tema konkursa riješi. Posebno je značajno to što se kod određenog broja autora uočava poznavanje istorijskog konteksta teme i specifičnog profesionalnog arhitektonskog nasleđa Herceg-Novog. Radi se o svojevrsnoj interpretaciji nekih rješenja arhitekte Nikole Dobrovića i to prije svega u njegovoj materijalizaciji zidova u oblutku. Dulović je podsjetila da je tema lifta između obale i donjeg djela grada davno pokrenuta upravo u Dobrovićevim futurističkim planovima za razvoj Herceg-Novog.

Zbog neusaglašenosti planskih dokumenata, urbanističko-tehničkih uslova i projektnog zadatka, žiri je jednoglasno odlučio da se ne dodjele prva i druga nagrada . Ocjenio je da su dva najbolјa prispjela rada ona koja sadrže rješenje sa kosim liftom. Takođe je odlučio da četiri najbolјa rada  budu ravnopravno pohvalјena i novčano obeštećena. Stav žirija je takođe da se prvorangirani rad, čiji su autori arhitekte Srđan Marlović, Jovana Bugarski i Jelena Radosavlјević, uzme u dalјu proceduru  za izgradnju objekta.

U ime investitora Veselina Paspalјa, advokat Zoran Lazarević se zahvalio Opštini koja je donjela odluku kojom su obezbjeđeni pravni preduslovi za realizaciju projekta, Direkcija za izgradnju grada koja je u saradnji sa investitorom raspisala konkurs za idejno arhitektonsko rješenje i vrlo profesionalano obavila taj dio posla i žiriju  koji je posvetio punu pažnju ocjenjivanju radova. Posebno se zahvalio svim učesnicimna konkursa koji su svojom kreacijom pomogli svim zainteresovanim Novlјanima da se opredjele za najbolјe rješenje. Entuzijazam koji su pokazali učesnici ovog konkursa je izuzetan a njihova brojnost pokazuje da je riječ o interesantnom i izazovnom projektu. Želimo da jednog dana panoramski lift bude dopuna lične karte ovog lijepog grada kazao je Lazarević.

 
Srđan Marlović, jedan od autora prvorangiranog rada, je istakao posebnu vrijednost istorijskog konteksta Herceg-Novog koji se mora uvažavati u ovakvim projektima.

- Mora se istaći nasleđe. Vi ste kao arhitekta u drugom planu. Stvar je zapravo u tome kako ćete, ne svoju vrijednost i svoje arhitektonsko ja pokazati, već kako ćete pokazati vrijednost prostora u kome djelujete. Mislim da je naš projekat to u potpunosti i maksimalno istražio. Ispoštovali smo sve aspekte prostora, arhitektonskog i prirodnog naslijeđa, želјu grada i želјu privatnog  investitora da kroz ovu vertiklanu komunikaciju cio ovaj ambijent dobije novu dimenziju.

Na ulazu u foaje dvorane Park otvorena je knjiga utisaka u  kojoj će u narednih sedam dana posjetioci moći da zabilјeže svoje svoje mišlјenje o izloženim radovima.


Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top