Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

U Herceg Novom ažurnija uplata boravišne takse

Za prvih šest mjeseci ove godine uplaćeno je 47.603 eura, ili za 15 odsto viša nego lani na ime boravišne takse u Herceg Novom. Najveći priliv je iz hotela, 20.270 eura, zatim turističkih agencija 12.152 eura, pa zdravstvenih centara 7.249 eura. Stanodavci su uplatili 6.133,56 eura, prenosi Radio Jadran.

Boravišna taksa se u periodu turističke sezone, od 15. juna do 15. septembra, plaća u iznosu od 0,70 eura dnevno po osobi.

Naplatu boravišne takse obavlja pravno i fizičko lice koje pruža usluge smještaja.

Boravišnu taksu ne plaćaju: djeca do 12 godina starosti, lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.), lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije, lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana, učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa, strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Boravišna taksa je prihod Turističke organizacije, koji se raspoređuje tako da 80 odsto pripada lokalnoj turističkoj organizaciji, a 20 odsto Nacionalnoj turističkoj organizaciji NTOCG.

Izvor: Radio JadranBack to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top