Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Gvozdenović optimista: Očekuje se rast svih pokazatelja od tri do četiri odsto

Crna Gora je turistička destinacija koja posljednjih godina bilježi kontinuiran rast, pa se i u ovoj očekuje povećanje svih pokazatelja turističkog poslovanja od tri do četiri odsto, saopštio je ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović. Gvozdenović je u intervjuu agenciji MINA-business kazao da finansijski pokazatelji tokom prošle godine, koji su rezultat i povećanog broja turista i noćenja u odnosu na 2012, ukazuju na to da je poslovanje u sektoru turizma bilo uspješno. U prilog tome govori i činjenica da je nivo prometa iz cijele 2012. godine bio premašen tokom prvih deset mjeseci prošle."Kada se uzme u obzir trend u Crnoj Gori u proteklih pet godina, kao i izvještaji Svjetske turističke organizacije koji se odnose na globalne turističke tokove, imamo razloga da očekujemo da on bude nastavljen, odnosno prognozira se povećanje od tri do četiri odsto svih pokazatelja turističkog poslovanja”, rekao je Gvozdenović.

On je podsjetio da je zimska sezona u toku, a shodno dostupnim informacijama, svi koji direktno i indirektno formiraju zimsku ponudu, na vrijeme su obavili pripreme.

"Stoga očekujemo bolje rezultate i procjenjujemo povećanje prometa oko dva do tri odsto. Kada je riječ o ljetnjoj sezoni, Ministarstvo u saradnji sa resornim institucijama u prvom kvartalu ove godine definiše Akcioni plan - pregled aktivnosti, sa ciljem njihove realizacije prije početka sezone”, naveo je Gvozdenović.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u cilju što boljeg predstavljanja turističkog proizvoda u prošloj godini imalo intenzivne promotivne aktivnosti na nekim od najbitnijih emitivnih tržišta - Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Rusiji, Ukrajini, Azerbejdžanu i Kini, kao i susjednim zemljama u kojima je pokazano veliko interesovanje za odmor u Crnoj Gori i sa kojih se, uključujući Hrvatsku, očekuje najveći broj turista.

"Takođe, u skladu sa savremenim kretanjima u oblasti promocije, za očekivati je da će sve veći broj potencijalnih turista biti informisan o našem turističkom proizvodu putem on-line kampanje koja je dala dobre rezultate i tokom prošle godine”, kazao je Gvozdenović.

U cilju sagledavanja stanja u kojem se danas nalazi turizam u Crnoj Gori i definisanju mjera razvojne politike i reformi, Ministarstvo je prošle godine pripremilo Agendu reformi u oblasti turizma koja je bila fokusirana na diverzifikacija tržišta i proizvoda i dostupnost destinacije. Agendom je bio predviđen značajan broj aktivnosti koje su, kako je saopštio Gvozdenović, preko 80 odsto realizovane.

On je najavio da će se Ministarstvo posebno baviti postojećim kapacitetima i stvaranjem stimulativnog ambijenta za izgradnju novih.

"Nastaviće se aktivnosti na unaprijeđenju ponude sa posebnim fokusom na sjever i produženju sezone, privlačenju turista sa tržišta koje karakteriše sklonost ka cjelogodišnjim putovanjima i aktivnosti na smanjenju sive ekonomije i evidenciji turista. Kad je riječ o unaprijeđenju ponude sjevera, tu prije svega mislim na poboljšanje postojećih i izgradnju novih sadržaja, a značajan dio kapitalnog budžeta za ovu godinu odnosi se upravo na infrastrukturu na sjeveru”, naveo je Gvozdenović.

On je objasnio da se ne radi samo o putnoj infrastrukturi, već i o kupovini i stavljanju u funkciju novih žičara i mini ski liftova, koji će obogatiti ponudu tog dijela Crne Gore i olakšati potencijalnim partnerima odluku o ulaganju.

"Samo za dvije žičare za ovu godinu Vlada će opredijeliti oko četiri miliona eura, što smatram značajnim uspjehom, podsticajem i podrškom države razvoju tog regiona”, rekao je Gvozdenović.

U poboljšanju dostupnosti u ovoj godini, kako je najavio, biće nastavljena saradnja sa avio kompanijama Ryanair i Air Berlin, a radiće se i na poboljšanju dostupnosti vodenim putem u kontekstu aktiviranja Luke Bar kao kruzing luke i uvođenja linijskog saobraćaja morskim putem.

Stavljanje u funkciju neaktivnih hotela, prvenstveno u središnjem dijelu i na sjeveru, kao što su Onogošt, Lokve, Berane, Šavnik, Boan, Grand, u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom (IRF) Crne Gore jedan je od prioriteta.

"Planirano je da se prvobitno procijeni realna tržišna vrijednosti, a da potom bude sastavljen biznis plan. Navedeni kapaciteti bi bili stavljeni u funkciju preko IRF-a kupovinom, partnerstvom, ili kroz neke druge forme, kao prelaznog modela do dobrog partnera koji bi bio spreman da ih valorizuje”, saopštio je Gvozdenović.

Kao vijest kojoj će se obradovati turistički poslenici, Gvozdenović je istakao da Ministarstvo u ovoj godini planira objavljivanje javnog poziva za pružanje podrške i dodjele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacija sa fokusom na post sezonu, koje značajno doprinose ciljevima postavljenim u turizmu.

"Time želimo da napravimo novi iskorak u kvalitetu njihove organizacije i transparentnosti čitavog procesa dodjele podrške. Sa tom praksom ćemo nastaviti i u narednoj i 2016. godini kako bismo imali definisan kalendar manifestacija, jer gosti iz inostranstva često planiraju svoj boravak za godinu unaprijed”, objasnio je Gvozdenović.

Gvozdenović je zadovoljan postignutim rezultatima tokom prethodne ljetnje sezone.

"Neki od naših glavnih ciljeva - produžetak sezone i povezivanje sa važnim emitivnim tržištima, kao i smanjenje sive ekonomije u turizmu, rad na novim kapacitetima viskoke kategorije i povećanje prihoda imali su uspjeha. Tako je samo tokom oktobra ostvareno čak 30,3 odsto više noćenja u odnosu na isti mjesec 2012, povećani su prihodi na nivou čitave godine, Crna Gora je sada povezana sa oko 30-ak destinacija, sa naših aerodroma u sezoni 2012/2013 letjele su 43 avio kompanije, a broj kategorisanih objekata višeg nivoa bio je veći sedam odsto u odnosu na 2012”, precizirao je Gvozdenović.

Izvor: CdMBack to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top