Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

O "brendiranju grada" i reafirmaciji turizma

Predstavnici državnih i lokalnih organa, institucija i preduzeća, NVO sektora, privrede i bankarskog sektora,okupili su se na trodnevnom skupu u Hreceg Novom oko evropskog projekta STATUS - izrada Strateške teritorijalne agende malih i srednjih gradova - urbani sistemi, koji se odvija u zemljama Jugoistočne Evrope.Projekat finansira Evropska komisija sa skoro milion i 900 hiljada eura. Traje dvije godine i u njemu učestvuje 21 partner iz 11 zemalja. Usmjeren je ka razvijanju strategija u skladu sa direktivama EU i načelima održivog razvoja. Podjeljen je na sedam radnih cjelina. U toku je četvrta u kojoj centralno mjesto zauzimaju radionice. Tema radionice je "Upravljanje, teritorijalna i urbana pitanja" odnosno identifikacija problema životnog okruženja.
- Naš lokalni projektni tim je napravio listu zainteresovanih za učešće u izradi ove strateške agende i definisao teme koje se obrađuju u skladu sa metodologijom koja je usvojena u septembru na zajedničkom sastanku STATUS projekta - informisao je Vlado Mračević.
Učesnici u pet modula analiziraju određene teme, a potom će na plenarnoj sjednici povezati te sektore u jedinstvenu cjelinu.
Strateški plan daće odgovor na dva ključna pitanja - prostorne aspekte razvoja turizma i razvoj infrastrukture kao podrške održivom razvoju turizma. U projektu će biti prezentovani svi potencijali Opštine Herceg-Novi radi reafirmacije turizma i aktiviranje do sada nedovoljno prisutnih i skrivenih potencijala. Posebno će biti obrađena problematika uticaja kulture na razvoj turizma i tzv. "brendiranje grada".
Projekt menadžer ispred lokalnog projektnog tima je profesorica na Beogradskom univerzitetu Milica Bajić Brković.
Rezultati i zaključci ove radionice biće prezentovani na sljedećem sastanku za sve učesnike projekta koji će se održati u Beču od 8. do 12. decembra tekuće godine.


Izvor:Radio JadranBack to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top