Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

14.Orjenski maraton 24.-26-maj.2013.godineOsnovne informacije i propozicije
  
 
UZ PODRŠKU:
Turističke organizacije Herceg Novi, Planinarskog saveza Crne Gore, Atletskog saveza Crne Gore, Opštine Herceg Novi

1. Orjenski masiv: reljef, vegetacija i klima
Orjen je najviša primorska planina istočnojadranske obale. Uzdiže se neposredno sa oboda Boke Kotorske, jednog od najljepših zaliva svijeta, dostižući u najvišoj tački (Zubački, ili Veliki kabao) 1894 m nadmorske visine. To je krečnjačka planina sa dosta krševitih dijelova, ali i sa velikom površinom pod bukovom šumom, kao i šumom munike (endemična vrsta bora). Nedostatak površinskih voda, mala posjećenost i surovi kraški teren, od takmičara na Orjenskom maratonu zahtijeva puno opreza, a ujedno i daju pozitivnu, avanturističku notu u ovom jedinstvenom izazovu!
Prosječna temperatura za kraj maja je oko 11 stepeni C na 1160 m n.v. (gdje je planinarski dom Za Vratlom, koji predstavlja centaralno mjesto manifestacije), dok je, na najvišoj tački (Veliki kabao 1894 m) oko 7 stepeni C . Ekstremne dnevne vrijednosti se kreću od minimalnih 0 na vrhu, do maksimalnih 22 stepena C kod planinarskog doma Za Vratlom.


2.Takmičarska trasa: subota, 25.maj 2013, 07 h
Orjen je izrazito kraška planina, pa za za učešće u maratonu, osim dobre kondicije, valja imati odličnu koncentraciju i izvježbanost za sigurno a brzo kretanje u takvim uslovima. Staza je duga 24 km, start i cilj su na 1160 m, a najviša tačka je Veliki (Zubački) kabao, 1894 m. Teren dozvoljava pravo trčanje samo u pojedinim dijelovima staze (prvenstveno od Rujišta do uspona za Meterize i od Borove glave do Orjen sedla). Najveći fizički napor zahtijevaju usponi na Veliki (Zubački) kabao, na Meterize i Borovu glavu. Najravniji je dio od Rujišta do početka uspona na Meteriz, a tu je ujedno i najniža nadmorska visina staze (1100 m). Najviše krivudanja, manjih penjanja i silazaka je u dijelu između Žitnog dola i Borove glave, gdje je i teren dosta krševit. U višim dijelovima staze Od Borove glave do Velikog kabla treba računati na makar djelimično zasniježen teren. Naime, sniježne oborine su na Orjenu enormno velike, pa se sniježni pokrivač na proljeće neobično dugo zadržava.


3. Planinarska trasa: subota, 25.maj, 2013, 08 h
Pl. dom Za Vratlom, mjesto starta Planinarske trase
Znatno je kraća od maratonske, ali ne i lakša, naprotiv! Pošto izlazi na 4 vrha (Siljevik 1452m n.v, Robodo 1452mnv, Vranjaj 1373mnv i Radoštak 1445m n.v.) ima dosta penjanja i spuštanja. Nagrada za uloženi trud su prekrasni vidici na jadransko priobalje i dio planinske unutrašnjost Crne Gore i susjednih zemalja. Staza dobrim dijelom ide grebenski, pa valja računati na mogućnost višesatnog izlaganja suncu, vjetru i padavinama. Bukova šuma u samom početku i drugoj polovini trase ublažava ovo surovo okruženje, i čini ga prijatnijim. Planinarska trasa se prelazi od 6 do 7h uobičajenog planinarskog hoda.


 
4. Rekreativna trasa: nedelja, 26.maj 2013, 09 h
Start Rekreativne trase je kod bivšeg motela Borići (800 m n.v.).Ova trasa ne zahtijeva posebno znanje nitiopremu, ali, valja imati onaj minimum fizičke kondicije potrebne za nekoliko sati laganog hoda. Prva polovina staze prolazi se uz veći ili manji uspon, dok je u povratku obrnuto više se silazi. Ide se makadamski putem, pa novom serpentinskom pješačkom stazom preko prevoja Malo Vratlo. Od prevoja slijedi dio kroz gustu bukovu šumu sve do krajnje destinacije: Žlijebske jame. Radi se o speleo-arheološkom lokalitetu, pravoj atrakciji ovoga kraja. U neposrednoj blizini nalazi se i vidikovac sa kojeg se pruža pogled na dio masiva Orjena i Tivatski zaliv. Duža pauza biće organizovana u povratku, kod pl. doma Za Vratlom
1160 m n.v.). Završetak rekreativne trase planira se 6 do 7 sati nakon starta, uz redovne pauze za odmor i osveženje.

 
5. Propozicije 14. ORJENSKOG MARATONA
Maratonska trasa
(dužina:24 km)
1. Start je u subotu 25. 05. 2013. u 07 h, ispred pl. doma Za Vratlom.Organizator PK Subra zadržava pravo pomijeranja satnice starta ili odlaganja u skladu sa vremenskim uslovima.
2. Pravo učešća na maratonskoj trasi imaju punoljetne osobe, psiho-fizički zdrave, kondiciono adekvatno pripremljene.
3. Na maratonskoj trasi se učestvuje na sopstvenu odgovornost, što takmičari potvrđuju svojeručnim potpisom pri prijavljivanju.
4. Maratonska trasa je isključivo takmičarska, a kategorije su muški i ženski seniori.
5. Učesnici maratonske trase upisuju se po dolasku u pl. dom u petak, 24. 05. 2013, odnosno u subotu 25.05 3013. (ako su tek tada došli), najkasnije pola sata prije starta i pri tome dobijaju geog. kartu sa ucrtanom trasom i kontrolnim tačkama, kao i učesnički karton.
6. Učesnička kotizacija od 5 € plaća se pri upisu i preuzimanju štampanih materijala (član 5).
7. Trasa se prelazi samostalno, uz pomoć markirane staze i geografske karte , a preporučljiva je i busola.
8. Zabranjeno je korištenje prečica i uopšte, kretanje van predviđene markirane trase zbog lične sigurnosti i mogućnosti diskvalifikacije od strane organizatora.
9. Maratonska trasa se prelazi isključivo u predviđenom smjeru kretanja, obilaskom kontrolnih tačaka.
10. Kontrolne tačke su: pl. dom Za Vratlom (start i cilj), Borova glava, Orjensko sedlo,Veliki (Zubački) kabao, Orjensko sedlo i Meterizi na kojima se ujedno i verifikuje prolaz takmičarima.
11. Svaki takmičar je obavezan posjedovati sredstvo veze (mobilni telefon), a preporučuje se pribor za prvu pomoć, voda, čeona lampa, ruksak i adekvatna rezervna odjeća.
12. Takmičar je dužan pomoći drugom takmičaru u nevolji i obavijestiti organizatore.
13. Kod pl. domova Za Vratlom i Orjen sedlo, Borovoj glavi, Meterizima kao i katuna Vučji do, dežuraju ekipe za pomoć u slučaju kakve nezgode, a tu je obezbijeđena voda i energenti za takmičare.
14. U slučaju izrazito lošeg vremena i naročito u slučaju grmljavinskih procesa, organizator ima obavezu obavijestiti takmičare na startu, da se kontrolna tačka Veliki (Zubački) kabao ukida.
15. Kako ne poznavanje staze ne bi dovodilo takmičare sa strane u diskriminisani položaj, organizator svim prijavljenim takmičarima maratonske trase omogućava da sedam dana ranije (subota) organizovano obiđu cijelu trasu u pratnji vodiča iz PK Subra.
16. Primjedbe i žalbe predočavaju se organizatoru na cilju (u pl. domu) najkasnije pola sata nakon zaključenja maratona (pola sata nakon dolaska posljednjeg takmičara).
17. Svi takmičari u obje konkurencije, koji na cilj stignu sa uredno verifikovanim kontrolnim tačkama, dobijaju diplome 14. Orjenskog maratona sa naznačenim plasmanom i postignutim vremenom.
- Prva tri mijesta u obje konkurencije dobijaju medalje Orjenskog maratona
- Prvoplasirani u obje konkurencije dobijaju pehar
18. Ako neke kontrolne tačke nedostaju zbog lošeg vremena, plasman i vrijeme se uvažavaju samo ako one nedostaju svim takmičarima. Na taj način postignuto vrijeme ima vrijednost samo za ovaj maraton.
19. Dodatne nagrade nisu zagarantovane i zavise od interesovanja sponzora za ovaj događaj i dodijeljuju za prva 3 mjesta, pod uslovom da je ostvareni rezultat (sa obilaskom svih kontrolnih tačaka) bolji od 6h za seniore, odnosno 8h za seniorke. Ako nije obilažena kontrolna tačka Veliki (Zubački) kabao, limiti se pooštravaju za 2h, i takođe za obaranje rekorda staze u obje konkurencije.


Planinarska trasa
Trajanje: 6 -7h
1. Start je u subotu, 25. 05. 2011, u 08 00h, kod pl. doma Za Vratlom, gdje će biti i cilj.
2. Planinarska trasa nema takmičarski karakter.
3. Pravo učešća imaju planinari, članovi nekog kluba (društva), psiho-fizički zdravi.
4. Učešće punoljetnih planinara je na sopstvenu odgovornost, a maloljetnih (od 12 godina), na odgovornost za to ovlaštenih osoba-pratilaca, što se potvrđuje svojeručnim potpisom pri upisu.
5. Učesnici Planinarske trase upisuju se do petka naveče 24. 05. 2013, odnosno pola sata prije starta ako dolaze tek u subotu i plaćaju kotizaciju od 5 eura.
6. Planinarska trasa se prelazi uz pratnju dva vodiča (na čelu i začelju kolone).
7. Zabranjeno je samostalno kretanje van kolone i van staze.
8. Neophodna oprema: ranac, voda, hrana, čeona lampa, prikladna obuća i odjeća.

Rekreativna trasa
Trajanje: 6-7h
1. Ima popularizacioni karakter i namijenjena je planinarima-početnicima i ostalim ljubiteljima prirode.
2. Učesnici se upisuju pred start u nedjelju, 26.05.2013, do 9 h kod bivšeg motela Borići i plaćaju pri tome kotizaciju od 2eura.
3. Start je u 9 h, kod motela Borići, gdje je i cilj, 6-7h sati kasnije.
4. Na čelu i začelju, nalaze se vodiči PK Subra.
5. Zabranjeno je samostalno kretanje van kolone i van taze.
6. Učešće punoljetnih osoba je na sopstvenu odgovornost, a maloljetnih, na odgovornost za to ovlaštenih osoba-pratilaca, što se potvrđuje svojeručnim potpisom pri upisu.
7. Neophodna je prikladna odjeća i obuća, voda, hrana i ranac sa rezervnom odjećom.

 
6. Najava dolazaka i rezervacija smještaja
Najava dolaska i rezervacija smještaja su obavezne za sve učesnike maratonske i planinarske trase. Prijave se primaju najkasnije do 23. maja do 18 h na e-mail: subra@t-com.me ili avdus@t-com.me
U prijavi treba navesti približan broj učesnika, kao i (eventualnu) potrebu za smještajem u pl. domu Za Vratlom (datum: od-do). Rok za prijave i cjenovni uslovi su isti i za dolazak na upoznavanje sa Maratonskom trasom. Kako je smještajni kapacitet doma ograničen, prednost imaju učesnici maratonske i planinarske trase, po redosljedu prijavljivanja. Takođe je moguće noćiti u (svom) šatoru u okolini doma. Planinarski dom Za Vratlom (1160 m n.v.)

 
7. Uslovi boravka
- Noćenje u pl. domu Za Vratlom je besplatno za učesnike maratonske i planinarske ture.
- Ostali posjetioci plaćaju noćenje 5,00 € po osobi (ograničen kapacitet).
- Noćenje u šatoru sa korištenjem doma: 2,50 € po osobi.
- Napomena: U ove cijene nije uključena učesnička kotizacija!
- Povečerje stupa na snagu u 22 h kako u domu, tako i okolini.
- Zabranjena je konzumacija alkohola u neprimjerenim količinama.
- Ishrana je u sopstvenoj režiji (iz ranca), a u dogovoru je moguća i upotreba domske kuhinje. Takođe, na usluzi je i domski bife (sa standardnim cijenama pića).
- Zajednički ručak obezbijeđen za učesnike nakon završetka maratonske i planinarske ture.

Ovaj dokument usvojen je na sjednici OO 14-og Orjenskog maratona,održanoj u Herceg Novom 03. 02. 2013. godine.

Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top