Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Sopštenje Turističke organizacije Herceg Novi povodom štampanja novih prospekata

Turistička organizacija Herceg Novi i ove godine zadržava svoju uobičajenu praksu, da za svaku turističku godinu, pripremi i izda potpuno novi propagandni materijal. U izdanju Turističke organizacije Herceg Novi upravo su iz štampe izašli novi prospekti. Koncipirani su tako da na jezgrovit način, posjetiocu Herceg Novog, predočava sve vidove sadržaja koji postoje: kulturno istorijsko nasljeđe, plaže i ostale prirodne ljepote, kulturna dešavanja, aktivnosti kojima se turisti mogu baviti tokom boravka u Herceg Novom...

Za ovu turističku godinu Turistička organizacij Herceg Novi pripremila je tri potpuno nova prospekta:

- O gradu;
- Kulturno nasljeđe;
- Aktivno;

- Katalog „O gradu" pripremljen je na 10 jezika, na finom kunzdruk papiru, u punom koloru, i štampan je u tiražu od 18.000 primjeraka. U ovogodišnjem katalogu prezentovan je grad, u kratkim crtama kao atraktivna turistička destinacija. Flora, fauna, klimatski uslovi i geografski položaj, kroz preko 50 slikovitih motiva ilustrovani su u ovom katalogu na ukupno 16 stranica.

- Katalog „Kulturno nasljeđe" štampan je na 2 jezika „srpskom i engleskom", na finom kunzdruk papiru, u punom koloru, i štampan je u tiražu od 18.000 primjeraka. U katalogu prikazano je ukupno kulturno nasljeđe grada, tj. svi kulturno istorijski spomenici (crkve, tvrđave, manastiri, fortifikacioni objekti i dr.), obima 16 stranica.

- Katalog „Aktivno" pripremljen je na dva jezika, srpskom i engleskom, na finom kunzdruk papiru, u punom koloru, koji je kao i prethodna dva štampan u ukupnom tiražu od 18.000 primjeraka.U katalogu su tekstualno i slikovito prikazane sve mogućnosti aktivnog odmora na području opštine i ovog dijela bokokotorskog zaliva. Kompletne informacije vezane za hiking, biking, diving, atrakcije na vodi, i sve to uz savjetovanje turista o atraktivnim lokalitetima koja su još ostala sakrivena u svojim „vremenskim kapsulama" mogu se pronaći u ovom katalogu na ukupno 16 stranica.

Inovirana izdanja prospekata Turističke organizacije Herceg Novi koji su besplatni, će se se koristiti u predstavljanju i promovisanju grada i njegove turističke ponude na turističkim sajmovima, prezentacijama i berzama na kojima će nastupati tokom godine, kao i distribuirati u funkciji neposredne prezentacije Herceg Novog kao turističke destinacije.

Izvor : Turistička organizacija Herceg NoviBack to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

• Privacy Policy
• Terms & Conditions of Use
Back to top