Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Pravila o prevozu putnika i tereta između Crne Gore i Hrvatske

Na inicijativu Ministarstva saobraćaja i pomorstva održan bilateralni sastanak delegacije Crne Gore i delegacije Republike Hrvatske vezano za sva sporna pitanja u oblasti prevoza putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, između dvije države. Na sastanku je potpisan Protokol o obavljanju prevoza putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i Republike Hrvatske, kojim je precizirano na koji način i uz koja dokumenta se može obavljati međunarodni prevoz između dvije države.

Naime, crnogorski prevoznici i turističke agencije koje u okviru turističkog aranžmana obavljaju prevoz putnika kao i iz Republike Hrvatske, u prethodnom periodu su se suočile sa poteškoćama prilikom obavljanja prevoza putnika iz Crne Gore do aerodroma Ćilipi, i njihovog preuzimanja na  aerodromu radi turističkog boravka u Crnoj Gori.  U duhu dobrosusjedskih odnosa i u interesu crnogorskih i hrvatskih prevoznika koji pružaju usluge prevoza putnika, postignut je dogovor i utvrđena pravila koja moraju da se poštuju prilikom ove vrste prevoza. 
Takođe postignut je dogovor da se prevoz za sopstvene potrebe, pored autobusa može obavljati i sa vozilima do 9+1 sjedište, uz dokumenta koja su propisana nacionalnim propisima, a iz kojih je evidentno da se radi o prevozu u okviru turističkog aranžmana. 
Dogovoreno je i da crnogorski i hrvatski prevoznici nesmetano obavljaju transfer putnika iz Crne Gore do aerodroma Ćilipi i obratno, kao i iz Hrvatske do aerodroma u Tivtu, u skladu sa Interbus ugovorom, koji je Crna Gora ratifikovala, a u kojem je propisano koji prevozi se obavljaju bez dozvola i koji dokumenti su neophodni prilikom obavljanja tih prevoza. 
Razgovarano je i o mogućnosti oslobađanja crnogorskih i hrvatskih prevoznika od režima dozvola i potpune liberalizacije prevoza u cilju uklanjanja administrativnih i finansijskih barijera i smanjenja troškova prevoza između dvije države. 

Takođe je bilo riječi o završetku rekonstrukcije dijela puta od granice Republike Hrvatske do aerodroma Ćilipi, čiji potpuni završetak se očekuje u naredna dva mjeseca, kao i o realizaciji zajedničkih projekata brze saobraćajnice Ćilipi-Herceg Novi-Tivat-Budva i projekta Jadransko-jonskog autoputa.

Izvor : Radio JadranBack to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top